මහජන විශ්වාසය සහ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතුයි-ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

මෙරට සමස්ත පාලන තන්ත්‍රය කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය තවදුරටත් පළුදු වීමට පසුගියදා අරලියගහ මන්දිරය තුළින් මුදාහැරි ප්‍රචණ්ඩත්වය හේතුවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා පවසයි.
එබැවින් රට තුළ මහජන විශ්වාසය සහ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගත යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අවධාරණය කරනවා.
1. තරාතිරම හෝ ඔවුන්ගේ පවුල් සබඳතා නොසලකා ප්‍රචණ්ඩකාරී මැර පිරිස අරලියගහ මන්දිරයේ සිට මුදා හැරීමට කුමන්ත්‍රණය කළ සහ එකී ප්‍රචණ්ඩත්වයට සහභාගි වූ සියලු දෙනා නීතියට අනුකූලව වහා අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ එවැනි පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පොලිසිය මඟින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදෙස් ගමන් තහනම් පනවා ගැනීම.
2.අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට සහ ගාලු මුවදොරදී සාමකාමී විරෝධතාවන් හී නිරතවූ විරෝධතාකරුවන්ට එල්ල වූ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් සිදු කිරීම.
3.පුද්ගලයන්ට, පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය දේපළවලට සිදු කරනු ලබන ප්‍රචණ්ඩත්වය වහා මැඩපැවැත්වීම සහ එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයේ නියැලෙන්නන් විමර්ශනය කිරීම, වහා අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ නීතියට අනුව කටයුතු කිරීම.
4. අරලියගහ මැදුරේ සිට මුදා හරින ලද මැර ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇතුළු මැර ප්‍රචණ්ඩ මාලාව වැළැක්වීමට සහ මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඇතුළු බලධාරීන් අපොහොසත් වීම ගැන ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම.