දේශීය භාණ්ඩ රැසක් “ලක්සල” මගින් චීනයට අපනයනය කිරීම සදහා වන ගිවිසුමට අත්සන් තැබෙයි.

බතික්,අත්යන්ත්‍ර,රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ සංකල්පයක් මත මෙරට දේශීය ආර්ථිකයට හා දේශීය නිෂ්පාදකයාට දිරි දීමක් වශයෙන් ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩ විදේශයන්ට අපනයන කිරීම සදහා වන සුවිශේෂී වැඩපිළිවෙළකට එළඹීය.

ඒ හා සමගාමීව හයවන වරලත් අළෙවි නියෝජිත ආයතනය චීනයේ ” සීජියෑන් “හි ස්ථාපිත කිරීම සදහා වන ගිවිසුමක්ද පසුගිය සිකුරාදා (18දා) බතික් අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය “ලක්සල” හා “සීජියෑන් බොස්වින් ( Zhejiang Boswin Technology Private Limited )
ආයතන අතර ගිවිසුම එම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී අත්සන් තැබීය.

මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය (ලක්සල) ආයතනය විසින් අපනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ සඳහා ලැබෙන ආදායමට අමතරව වරලත් අලෙවි නියෝජිත ආයතනයේ මාසික අලෙවි පිරිවැටුමෙන් ප්‍රතිශතයක්ද , කීර්තිමත් “ලක්සල” සන්නාමය චීනය තුළ භාවිතය වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව කිසියම් “වෙළඳ හිමිකාරීත්ව භාගයක්”ද ලැබීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සභාපති ලක්මල් වික්‍රාමාරච්චි මහතා ඇතුළු
ලක්සල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය,සීජියෑන් බොස්වින් සමාගමේ සභාපති ප්‍රසාද් විදානගේ මහතා හා චීන ශ්‍රී ලංකා
නියෝජ්‍ය තානාපතිවරිය, රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇතුළු රාජ්‍ය නිළධාරීහු රැසක් එක් වූහ.