නව අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දෙති

නව රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම අද (12 වැනිදා) ජනාධිපති ගෝඨාභය රජපක්ෂ මහතා ඉදරියේ මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මගුල් මඩුවේදී සිදු කෙරේ.
අමාත්‍යාංශ 28 ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 කින් නව කැබිනට් මණ්ඩලය සමන්විත වේ.
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
01. චමල් රාජපක්ෂ – අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
02. පියංකර ජයරත්න – මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
03. දුමින්ද දිසානායක – සුර්යබල සුළං හා ජලවිදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
04.දයාසිරි ජයසේකර – බතික්  අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
05.සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ – බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
06.ලසන්ත අලගියවන්න – සමුපකාර සේවාල අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
07.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
08.නිමල් ලාන්සා – ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
09. ජයන්ත සමරවීර – ගුදම් පහසුකම්ල බහලුම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
10.රොෂාන් රණසිංහ – ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
11.කනක හේරත් – සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග වගා තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
12.විදුර වික්‍රමනායක – ජාතික උරුම ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ
13.ජානක වක්කුඹුර – උක් බඩඉරිඟු කජු ගම්මිරිස්  කුරුඳු කරාබුනැටි බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනය
14.විජිත බේරුගොඩ – දහම්පාසැල්  භික්ෂු අධ්‍යාපන පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
15.ශෙහාන් සේමසිංහ – සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
16. මොහාන් ද සිල්වා – පොහොර නිෂ්පාදන සහ සැපයුම් රසායනික පොහොර සහ කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
17.ලොහාන් රත්වත්තේ – මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
18.දිලුම් අමුණුගම – වාහන නියාමනයල බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා සහ දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
19.විමලවීර දිසානායක – වනජීවි රැකවරණය අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරිම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
20.තාරක බාලසූරිය – කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
21. ඉන්දික අනුරුද්ධ – ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
22. කංචන විජේසේකර – විසිතුරු මසුන්ල මිරිදිය මත්ස්‍ය සහ ඉස්සන් ඇති කිරීම ධීවර වරාය සංවර්ධනල බහුදින ධීවර කටයුතු මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
23. සනත් නිශාන්ත – ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
24. සිරිපාල ගම්ලත් – මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදුයටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
25. සරත් වීරසේකර – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
26. අනුරාධ ජයරත්න – ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
27. සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් – තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
28. තේනුක විදානගමගේ – ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
29. සිසිර ජයකොඩි – දේශීය වෙදකම ප්‍රවර්ධන ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
30. පියල් නිශාන්ත -කාන්තා හා ළමා සංවර්ධනල පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනල පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
31. ප්‍රසන්න රණවීර – වේවැල් පිත්තල මැටි ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
32. ඩී වී චානක – ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
33. ඩී බීගහේරත් – පශු සම්පත් ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
34. ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ – වී හා ධාන්‍ය කාබනික ආහාර එළවළු පලතුරු මිරිස් ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
35. නාලක ගොඩහේවා – නාගරික සංවර්ධනල වෙරළ සංරක්ෂණ අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

කැබිනට් අමාත්‍යවරු
01. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
02. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – කම්කරු අමාත්‍ය
03. ජී.එල්.පීරිස් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
04. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
05. දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
06. ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර අමාත්‍ය
07. ගාමිණි ලොකුගේ – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
08. බන්දුල ගුණවර්ධන – වෙළෙඳ අමාත්‍ය
09. ආර්.සී.බී. රත්නායක – වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය
10. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
11. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
12. චමල් රාජපක්ෂ – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
13. ඩලස් අලහප්පෙරුම – විදුලිබල අමාත්‍ය
14. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මහාමාර්ග අමාත්‍ය
15. විමල් වීරවංශ – කර්මාන්ත අමාත්‍ය
16. මහින්ද අමරවීර – පරිසර අමාත්‍ය
17 එස්.එම්.චන්‍ද්‍රසේන – ඉඩම් අමාත්‍ය
18. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
19. වාසුදේව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන අමාත්‍ය
20. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල – බලශක්ති අමාත්‍ය
21. රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි අමාත්‍ය
22. නාමල් රාජපක්ෂ – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – ප්‍රදීප් උඳුගොඩ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය- සහන් ප්‍රදීප් විතාන
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – සංජීව එදිරිමාන්න
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – වසන්ත යාපා බණ්ඩාර
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – එස් බී දිසානයක
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සම්පත් අතුකෝරළ
මාතර දිස්ත්‍රික්කය – නිපුන රණවක
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – උපුල් ගලප්පත්ති
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – අංගජන් රාමනාදන්
කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය – ඩග්ලස් දේවානන්දා
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය – කේග දිලීපන්
මාන්නාර සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක – කාදර් මස්තාන්
ත්‍රීකුණාමලය – කපිල අතුකෝරළ
අම්පාර – ඩීග විරසිංහ
කුරුණෑගල – ගුණපාල රත්නසේකර
පුත්තලම – අශෝක ප්‍රියන්ත
අනුරාධපුරය – එච්ග නන්දසේන
පොළොන්නරුව – අමරකීර්ති අතුකෝරළ