අද සිට රටපුරා ඇඳිරි නීතිය

0

අද සවස 6.00 සිට ලබන සඳුදා උදෑසන 6.00 දක්වා මුළු දිවයිනට බල පැවැවෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කර තිබේ. ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව කියා සිටියේය.