සේවා රැසකට ඇදිරි නීතිය ලිහිල් වෙයි

සේවා රැසකට ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව මේ වනවිට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක‍්‍රියාත්මක වෙද්දී අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබදව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇත.

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදාහරින සුපිරි වෙලද සැල් ආදියට අවසර ලැබෙන අතර බේකරි නිෂ්පාදනද ඩිලිවරි සේවා මගින් බෙදා හැරීම කල හැකිය. කොරෝනා නොවන මරණයක් පවුලේ සමීප ඥාතීන්ගේ පමණක් සහභාගීත්වයෙන් පැය 24ක් තුල අවසන් කටයුතු කළ යුතුය.

ග්‍රාම නිලධාරී මෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන අවම කාර්ය මණ්ඩල සහිතව පවත්වාගෙන යා හැකිය. බැංකු සීමිත මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා පමණක් විවෘතය. ඉදිකිරීම් ස්ථානවල කම්කරුවන්ටද සීමිත අවසරයක් ලැබෙයි.

අදාල උපදෙස් මාලාව මෙසේය.