‘බුරවි’ කුනාටුව ශ්‍රී ලංකාවට කිට්ටු වෙයි

‘බුරවි’ සුළි කුණාටුව අද (02 වැනි) උදෑසන ත්‍රිකුණාමලයට කි.මී 200ක් නැගෙනහිර ට බරව ගිනිකොණ දෙසින් ස්ථානගතව පවතින අතර එය ත්‍රිකුණාමලය හා පේදුරු තුඩුව අතරින් මුලතිව්වලට ආසන්නව ශ්‍රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළෙන් දිවයිනට අද රාත්‍රී 7.00ත් 10.00ත් අතර ළඟා වේ.
ඒ අනුව සුළි කුණාටුව සමග සුළඟේ වේගය පැ.කි. මී 80/90 පමණ වන අතර විටින් විට පැයට කිලෝමීර. 100 දක්වා වැඩි වීලවී ක්‍රමයෙන් බටහිර දෙසට ගමන් කර මන්නාරම් බොක්ක වෙත හෙට (03) උදෑසන වන විට පැමිණෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.