හදිසි අනතුරුවලින් සිදුවන රෝහල්ගතවීම් සහ මරණ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළට- දිනකට පුද්ගලයින් 35,000ක් රෝහලට මරණ 35ක්

හදිසි අනතුරුවලින් සිදුවන රෝහල්ගතවීම් සහ මරණ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාව දැනුවත් කර තිබේ.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බෝනොවන රෝග අංශයේ උපදේශක ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත සිරිතුංග පවසන පරිදි දිනකට පුද්ගලයින් 35,000ක් පමණ රෝහල් ගත කරන අතර පුද්ගලයින් 35ක් පමණ දිනකට මියයනු ඇත.

වාර්ෂිකව, දිවයින පුරා රෝහල්වල ඇතුළත් කිරීම් මිලියන හයේ සිට හත දක්වා සිදු වන අතර, ඉන් මිලියන 1.3 ක් හදිසි අනතුරුවලට ගොදුරු වූ අය බවද පැවැසේ.
නව ගණනය කිරීම්වලට අනුව, 2025 වන විට වසරකට රෝහල්වලට ඇතුළත් වන මුළු සංඛ්‍යාව මිලියන 15කින් වැඩි වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ සෑම පස් දෙනෙකුගෙන්ම එක් අයෙකු හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් තුවාල ලැබීමට ඉඩ ඇති බව යැයි යි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ අදහසයි.

මීට අමතරව වසරකට පුද්ගලයන් 12,000ක් පමණ අනතුරුවලට ගොදුරු වන බවද වෛද්‍ය සිරිතුංග මහතා පවසා ඇත.
හදිසි අනතුරු වර්ගවලට රැකියා ස්ථානයේ අනතුරු, කර්මාන්තයට අදාළව සිදුවන අනතුරු, මාර්ග අනතුරු, සතුන් සම්බන්ධ අනතුරු, ක්‍රීඩා ආශ්‍රිත තුවාල, සායනික නොසැලකිල්ල සහ වෙනත් අනතුරු ඇතුළත් වේ