අගමැති මහින්ද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වැඩ අරඹයි

නව රජයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (17 වැනිදා) එම ධුරයේ වැඩ භාර ගත්තේය.
ඒ අනුව අද පෙරවරු 10.16ට යෙදුන සුබ මොහොතින් ඒ මහතා අදාළ ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භ කළේය.