මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වර්ජනයක

තම වෘත්තීය ගැටලු සදහා විසඳුම් ලබාදීමට බලධාරීන් මේ වන තෙක් පියවර ගෙන නොමැති බව පවසමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය අද (24) එක්දින සංකේත වර්ජනයක් සිදු කිරීමට පියවරගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන අතර එම ගැටලුවට බලධාරීන් මේ වන තෙක් නිසි ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැති බව ඔවුන් සඳහන් කරයි.