පකිස්තාන් ස්නයිපර් බලඇණිය ශ්‍රී ලංකා පිල රැකීමේ සටනට – අසන්ත ද මෙල් කියයි